Használati utasítások

Használati utasítás általános

Szőnyegek, padlószőnyegek, padlófilcek, futószőnyegek, pvc-burkolatok

Elsősorban lakossági célra alkalmazható. A termék jellegétől függően, nappali, konyha, stb. helyiségekhez ajánljuk. Porszívózás után kizárólag szárazhabos tisztítószerekkel, nedves, puha ruhával, speciális tisztítószerekkel az azokon feltüntetett utasítás szerint tisztítható. Mindenfajta szennyeződést és folyadékot egy jó nedvszívó képességű ronggyal azonnal el kell távolítani, ill. fel kell itatni. Makacsabb foltoknál mechanikus kezelést javaslunk puha kefével. Kivétel: velúr-, gyapjú- és természetes szálú szőnyegek! Szőnyegeknél kérjük ne alkalmazzon mosogató- vagy mosószereket, különben fokozottan fennáll az újraszennyeződés veszélye! Szerves oldószerrel nem tisztítható! Erős savak, lúgok, festékek, forró tárgyak maradandó károsodást idéznek elő. Mosógépben nem mosható! Direkt napfény, UV sugárzás fokozatos elszíneződést okozhat. Lerakás
Száraz, szigetelt, kiegyenlített, pormentes aljzatra, telibe ragasztással, vizes bázisú ragasztóval. A ragasztás után hengeres simítást kell alkalmazni. Szavatosságot csak leragasztott termékre vállalunk! A láthatóan sérült burkolatok leragasztása kizárja a reklamációs jogosultságot!

Használati utasítás laminált padló

A garancia a teljes Laminált padló rendszer (párazáró fólia + alátét/izoláció + laminált padló + szegélyléc) együttes lerakása esetén érvényes. A laminált padló lerakását a padlók csomagolásán/csomagoláson belül feltüntetett Használati és lerakási útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A laminált padló használata, karbantartása és tisztítása az abban foglaltaknak megfelelően kell, hogy történjen. Gyártó által vállalt garancia csak a megvásárolt termék felhasználási osztálynak megfelelő területen való alkalmazása mellett érvényesíthető. A termék kopásállóságának megfelelő felhasználási területeket a Használati és lerakási útmutató, illetve a termék csomagolása mutatja. A laminált padlókat nem szabad szokatlan igénybevételnek kitenni, nem rendeltetésszerűen használni vagy kezelni (például mechanikai sérüléseknek, karcolásnak), nem megfelelő tisztításnak kitenni. A garancia nem terjed ki a következő esetekben: amennyiben nem megfelelő szállításból, aljzat előkészítésből, rögzítésből, lerakásból eredő károsodások keletkeznek. Amennyiben hanyagságból, vagy nem megfelelő használatból eredő károsodások keletkeznek (erős behatás, vágás, leeső tárgyak okozta sérülés). UV sugárzás által okozott elszíneződés, színvesztés (vízkár, esetleg vegyi anyagok okozta károk és más eróziós károk). A burkolat átalakítása, horzsolás, csiszolás, dörzsölés és karcolásból fakadó károk (magas hőmérséklet által okozott károk). Háziállatok által okozott károk (rágás, karmolás, ürülék), valamint Gyártó által megadott karbantartási és tisztítási utasítások be nem tartásából eredő károsodások. Kopásnak minősül a koptató (járó-) felület teljes mértékű átkopása, vagyis a dekor réteg teljes eltűnése egy jól látható (minimum 1×1 cm) felületen. Ez alól az elemek széle, éle kivételek. A vásárlónak az esetleges látható hibákról még a lerakás előtt meg kell győződnie. A látható hibával lerakott laminált padlóért, az abból eredő károkért, ill. további költségekért a gyártó, illetve a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal. Fürdőszoba, szauna, pince és egyéb nedves helyiségekben történő felhasználás esetén a garancia nem érvényesíthető.

Használati utasítás PVC padló

A homogén és heterogén padlók tekercses formában kerülnek kiszerelésre. A közületi felhasználású 2m széles tekercseket függőlegesen állítva vagy állványon, a 2m-nél szélesebb tekercseket vízszintesen fektetve távolságot hagyva a tekercsek között, az eredeti csomagolásban, száraz, tiszta és jól szellőztetett zárt térben kell tárolni. Lefedve tárolása a szabadban nem megengedett. Tárolási hőmérséklet: +10 °C és + 35 °C között. Kerülni kell a nedves vagy páralecsapódásos helyiségekben történő tárolást. A tároló helyiség relatív páratartalma 40 – 75% között legyen. A forrólevegős hegesztéshez használt hegesztőzsinórt, ragasztót és aljzatkiegyenlítőket ugyan olyan körülmények között kell tárolni, mint a padlóburkolatot, az egyes egységeket felhasználásig az eredeti csomagolásban. Fűtött tároló helyiségben a PVC termékeket védeni kell a hőforrástól. A hőforrás és a tárolt termékek közötti távolság minimum 1 méter legyen. A terméket védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a nagy UV komponensű mesterséges fénytől. A termékeket feszültségmentesen kell tárolni, anélkül, hogy nyomásnak vagy egyéb deformáló erőnek lennének kitéve, mivel ezek elősegíthetik a tartós deformálódást és repedésképződést. Megfelelő tárolással és kezeléssel a PVC padló tulajdonságai hosszú időn át változatlanok maradnak. Hosszú tárolási idő után (több mint 1 év) ragasztási próba ajánlott a termék beépítése előtt. Egy helyiségen belül kizárólag azonos gyártási számú tekercseket kell fektetni. Installálás előtt vizuálisan ellenőrizni kell a padló külső képét, színét, felületét. Már az installálás előtt szemmel látható felületi hibákból eredő plusz munka költségéért nem vállalunk felelősséget.

Aljzattal szemben támasztott követelmények: A padló fektető cég, illetve személy felelőssége, hogy a pvc padlók megfelelő minőségű aljzatra kerüljenek lefektetésre. Az aljzat legyen tiszta, sima, tartósan száraz, repedéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól (pld. festék, olaj, zsír, vakolat, ragasztó) mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Betonaljzat és cement esztrich esetében annak nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2,0 CM %-ot. Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja az 5CM%-ot, meg kell várni, amíg 5, 0CM% alatt lesz az aljzat nedvességtartalma, vagy vízzáró alátétet kell beépíteni a pvc padló alá. Az aljzat megfelelő minőségéről – a burkolás előtt – a szükséges vizsgálatokkal és mérésekkel győződjünk meg. Az aljzat hőmérséklete közvetlenül fektetés előtt 15-30C° között legyen.

Az új betonaljzatot csiszolással és por elszívással kell megtisztítani. Új gipsz aljzat esetén a felületről a puha gipszréteget csiszolással el kell távolítani. Régi szőnyeg és gumi burkolatok esetén, a burkolási munkák megkezdése előtt – a régi szőnyeg, és gumi aljzat eltávolítása után- a ragasztó és festékmaradványt és egyéb szennyező anyagokat el kell távolítani, az esetleges repedéseket meg kell szüntetni. Amennyiben kerámia és PVC burkolat fölé akarunk új burkolatot beépíteni, a felületet csiszolással és porszívózással alaposan letisztítjuk, a fugákat a megfelelő javító gyantával tömíteni kell majd az egész felületet megfelelő alapozóval le kell kezelni. Amennyiben a régi burkolat fa ill. laminált padló, ellenőrizni kell az elemek stabilitását és szárazságát. A mozgó elemeket fixálni kell, a nem száraz egységeket el kell távolítani és száraz elemekkel pótolni szükséges, majd a felületet le kell csiszolni és portalanítani, és alkalmas alapozóval le kell kezelni.

Az előkészítéshez például a Ceresit R 766 diszperziós alapozót (a gyártó előírása szerint) szivacshengerrel felhordjuk, és 24- 48 órára száradni hagyjuk. Az alapozó a maradék port megköti, a pórusokat lezárja és tapadóhidat képez az aljzatkiegyenlítő számára. Az alapozó teljes beszívódása után a megfelelő aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg az egyenetlenségeket, amelyhez a Ceresit önterülő aljzatkiegyenlítőket javasoljunk. A típus kiválasztásnál figyelembe kell venni a várható igénybevétel nagyságát, valamint a munka elvégzésének határidejét. A vízzel megfelelően adagolt és csomómentesre elkevert masszát simítókanállal elterítjük. Ezt követően tüskés görgővel légtelenítjük. A glettelt felületet száradás után csiszoljuk, majd portalanítjuk.

A pvc és vinyl padlók alá alkalmazhatunk melegvizes padlófűtést. Célszerű a fűtőrendszert legalább 4 héttel a burkolás előtt bekapcsolni, mielőtt a PVC burkolatot lefektetjük, és a padlófektetés előtt 24 órával ki kell kapcsolni és a PVC padló fektetés alatt kikapcsolva kell tartani. A fűtést 48 órával a fektetés után újra be kell kapcsolni, és a hőmérsékletet fokozatosan emelni, míg eléri a normál hőfokot kb. 5 nap alatt. Az aljzat hőmérséklete padlófűtésnél nem haladhatja meg a 28 C°-ot.

A padlóburkolatot a fektetés előtt 1 nappal a helyszínen legalább 18 C˚ hőmérsékleten feltekercselt állapotban akklimatizálni kell. Amennyiben a környezeti hőmérséklet legalább 18C° úgy 1-2 órás feszültségmentesítés után megkezdhető az installálás. Egy helyiségbe azonos gyártási számú padlót szabad fektetni, a tekercseket a sorszámozásnak megfelelő sorrendben javasoljuk lerakni. Famintás padló esetén az egymást követő padlócsíkokat ugyanabban az irányban, az egyéb mintákat a megelőző padlócsíkhoz képest ellenkező irányban fektessük. A pihentetett burkolóanyagot mindkét végén minimum 5 cm ráhagyással leszabjuk és a széleket pontosan illesztve, ütköztetve fektetjük. A tekercseket hosszirányban kell fektetni, ugyanabban az irányban, ahogy a fény esik.

A közületi és lakossági padlók ragasztásához oldószermentes, alacsony emissziójú diszperziós ragasztókat (Például: Ceresit K188E) ajánlunk. Kétféle ragasztási módszert javasolnunk, a nedves ragasztást és a kontaktragasztást.

A szegély, illetve lábazat kialakítása a burkolatrendszer részét képezi, így a garancia feltételének is elengedhetetlen eleme.

Általános tisztítás:

A padlóburkolat tartósságát és tetszetős kinézetét a rendszeres takarítás és karbantartás alapvetően befolyásolja. A karbantartás gyakorisága természetesen függ az igénybevétel nagyságától. A burkolatok állagának megóvása érdekében rendszeresen végzett napitakarítást és időszakonként végrehajtott alaptisztítást javaslunk. A jelen útmutatóban ajánlott tisztítószereken túl egyéb, az itt felsoroltokkal megegyező paraméterű (kémiai összetételű és pH) takarítószerek is alkalmazhatók. Nem alkalmazhatók a felületet károsító, például karcolást okozó és szerves oldószer tartalmú tisztítószerek. Minél kevesebb szenny jut be a bejáratnál, annál kevesebb karbantartás szükséges. Fontos, hogy az éles bútorlábak alá célszerű jó minőségű, kemény műanyagvédő, vagy gumi alátétet használni.

Szilárd szennyeződések eltávolítása a felületről sepréssel, vagy porszívózással, majd ezt követően a makacs, tapadó szennyeződések eltávolítása következik erősen lúgos alaptisztítóval (pH13-14), esetlegesen egytárcsás súrológép, piros pad-el. Használhatunk vízszívó berendezést és padló lehúzót. Napi tisztítás: szilárd szennyeződések eltávolítása a felületről sepréssel, vagy porszívózással, majd ezt követően nedves tisztítás, amelyet végezhetünk kézzel vagy géppel. Eszközök: semleges vagy enyhén lúgos tisztítószer (pH 7-10), alkoholos tisztítószer, mop, nyeles dörzsi és padló lehúzó. A foltokat azonnal el kell távolítani, mert bizonyos foltok végleges elváltozásokat okozhatnak. Minden folt eltávolítása után mindig törölje fel a padlót törlőruhával és tiszta vízzel.

Ügyfélszolgálat

  • 5000. Szolnok, Tószegi út 10-12.
  • Kapcsolattartó neve: Kovács Tamás, telefonszáma: +36-56-514-545
  • Telefonszám: +36-56-514-545
  • Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek  9:00-17:00 között
  • e-mail cím: szolnok@profipadloszolnok.hu